Personvārdi arābu valodā
Abulhasans – arābu
Abulhauli – arābu
Abulhuseins – arābu
Abulkāsims – arābu
Abūmuslims – arābu
Aburrahmans – arābu
Abūsaīds – arābu
Abūtālibs – arābu
Abūturābs – arābu
ad Dafa – arābu
ad Dāhirs – arābu
ad Dailamī – arābu
ad Dināverī – arābu
Ad-Dimaškī – arābu
Adamī – arābu
Ādils – arābu
Adhams – arābu
Adībs – arābu
Adība – arābu
Adībs – arābu