Personvārdi arābu valodā
Ādils – arābu
Ādils – arābu
Adnāns – arābu
Adnāns – arābu
Afāns – arābu
Afdal ed Dīns – arābu
Afdaletdīns – arābu
Afīfa – arābu
Afīfs – arābu
Aftasi – arābu
Aftasidi – arābu
Aglabi – arābu
Aglabidi – arābu
Ahad – arābu
Ahads – arābu
Ahirs – arābu
Ahmads – arābu
Ahmadī – arābu
Ahmars – arābu
Ahmeds – arābu
Ahsans – arābu
Ahtams – arābu
Ahtara – arābu