Personvārdi horvātu valodā
Knežević – horvātu
Kovačević – horvātu
Lucija – horvātu