Personvārdi japāņu valodā
Ono – japāņu
Taiiči – japāņu