Words
Afanasjadi – armenian
Sources
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. Pdf icon
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Linguistica Lettica. Nr. 17. Latviešu valodas institūta žurnāls. Red. O. Bušs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008, 177.–218. lpp. Pdf icon
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveides varianti. Valodas aktualitātes. Red. D. Liepa, R. Koluža. Rīga : Madonas poligrāfists, 2008, 8.–20. lpp. Pdf icon