Words
驷驹 – chinese
– chinese
骥才 – chinese
– chinese
高炽 – chinese
Sources
  • Sīkstulis, J. Aktuālie arābu īpašvārdi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 20. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1984, 87.–93. lpp. Pdf icon
  • Ahero, A. Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2006. Pdf icon
  • Baldunčiks, J. Angļu īpašvārdu atveides problēmas latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 15. laidiens. Rakstu krājums. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1979, 83.–87. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Arābu īpašvārdu rakstība. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 2. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1966, 105.–116. lpp. Pdf icon
  • Kleinhofa, I. Arābu personvārdu atveide latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 17. Atb. red. I. Druviete. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022, 240.–260. lpp. Pdf icon
  • Sīkstulis, J. Arābu valodas garo patskaņu atveidošana latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 18. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1982, 52.–61. lpp.
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. Pdf icon
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Linguistica Lettica. Nr. 17. Latviešu valodas institūta žurnāls. Red. O. Bušs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008, 177.–218. lpp. Pdf icon
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveides varianti. Valodas aktualitātes. Red. D. Liepa, R. Koluža. Rīga : Madonas poligrāfists, 2008, 8.–20. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Austrumu tautu īpašvārdu struktūra un transkribēšana [īpašvārdi Irānā]. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1969, 199.–207. lpp. Pdf icon