Words
경종 – korean
고종 – korean
광해군 – korean
단종 – korean
명종 – korean
Sources
  • Gailīte, D. (sast.). Ieteikumi korejiešu personvārdu atveidei latviešu valodā. Projekts. Kons. N. Jansone. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. Pdf icon
  • Korejiešu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020, 1.–68. lpp. Pdf icon