Words
Abel – portuguese
Abelâmio – portuguese
Abigail – portuguese
Abílio – portuguese
Abranches (Avranches) – portuguese
Sources
  • Placinska, A. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. Pdf icon