Words
Sources
  • Mackovs, G. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. II. Čehu un slovaku valodas īpašvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961. Pdf icon