Kā izmantot lietotni
Meklētājā ierakstot vaicājumu oriģinālvalodā, tiek atrasts viens vai vairāki rezultāti.Noklikšķinot uz bultiņas, atveras atveidotā personvārda šķirkļi.Personvārda atveide parādās vairākos šķirkļos, ja personvārds var būt gan sieviešu, gan vīriešu vārds, tas var būt gan priekšvārds, gan uzvārds, vai personvārda atveidē pieļaujami varianti.
Noklikšķinot uz bultiņas šķirkļa augšējā labajā stūrī, šķirkli var atvērt jaunā cilnē.Šķirkļos norādīta gan pamata literatūra, gan papildliteratūra. Uzklikšķinot uz aktīvās saites, nonākam PDF failā – vai nu konkrētā lappusē, ja tāda norādīta, vai nu uz norādītā avota sākumlapu.
Iespējams arī veikt paplašināto meklēšanu, norādot konkrētas valodas, kurās vēlamies meklēt.Vaicājumus iespējams rakstīt ne tikai latīņu, bet arī citu alfabētu burtiem, nomainot tastatūras ievades valodu.Sākumlapā uzklikšķinot uz kādas valodas, tiek atvērts šīs valodas personvārdu šķirkļu saraksts un avoti, kas saistīti ar šīs valodas atveides noteikumiem.Pilnu avotu sarakstu iespējams apskatīt sadaļā Literatūras saraksts”. Noklikšķinot uz PDF ikonas blakus avota nosaukumam, tiek atvērts šis avots PDF formātā.