Personvārdi arābu valodā
Šams Allāhs – arābu
Šams ed Daula – arābu
Šams ed Dīns – arābu
Šamsalla – arābu
Šamsallāhs – arābu
Samsām ed Daula – arābu
Samsāmetdaula – arābu
Samsāms – arābu
Šamsetdaula – arābu
Šamsetdīns – arābu
Šamsī – arābu
Šamsija – arābu
Šamss – arābu
Šamsuddins – arābu
Šamsudins – arābu
Šamūns – arābu
Sanā ed Daula – arābu
Sanāetdaula – arābu
Šanfara – arābu
Sānī – arābu
Sānija – arābu
Sāra – arābu
Šaraf ed Daula – arābu
Šaraf ed Dīns – arābu