Personvārdi arābu valodā
Šefeka – arābu
Šefīks – arābu
Seif Allāhs – arābu
Seif ed Daula – arābu
Seif ed Dīns – arābu
Seif el Islams – arābu
Seifalla – arābu
Seifallahs – arābu
Seifelislāms – arābu
SeifelMulks – arābu
Seifelmulks – arābu
Seifetdaula – arābu
Seifetdīns – arābu
Seifī – arābu
Seifs – arābu
Seifs an Nasrs – arābu
Šeih Zemāns – arābu
Šeihs – arābu
Šeihs al Akbars – arābu
Šeihzemāns – arābu
Seijāfs – arābu
Selāma – arābu
Selāms – arābu