Personvārdi arābu valodā
Vakīls – arābu
Valads – arābu
Valī – arābu
Valī Allāhs – arābu
Valī ed Dīns – arābu
Valīalla – arābu
Valīallāhs – arābu
Valīda – arābu
Valīds – arābu
Valīetdīns – arābu
Vāmiks – arābu
Vāriss – arābu
Vasāfs – arābu
Vasī – arābu
Vāsifs – arābu
Vasīla – arābu
Vasīls – arābu
Vasīms – arābu
Vatāsi – arābu
Vatasidi – arābu
Vāzihs – arābu
Vazīrs – arābu