Avoti
  • Stelle, A. (sast.). Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. XII. Itāliešu valodas īpašvārdi. Rīga : Zinātne, 1967. Pdf icon
  • Kafarelli, E. Itāļu onomastika: uzvārdu veidošanās un tipoloģija. Onomastica Lettica. 3. laidiens. Sast. un atb. red. Dz. Hirša. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007, 171.–227. lpp. Pdf icon
  • Bankava, B. Itāļu personvārdi. Citvalodu personvārdu atveides vārdnīca. Tilde. Letonika.lv