Avoti
  • Elsberga, S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1985, 100.–115. lpp. Pdf icon
  • Feldhūns, Ā. Latīņu valodas īpašvārdu atveide latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1985, 91.–100. lpp. Pdf icon