Personvārdi poļu valodā
Bandrowski – poļu
Bandurski – poļu
Baranowski – poļu
Barbara – poļu
Barcewicz – poļu
Barszczewska – poļu
Bartak – poļu
Bartkiewicz – poļu
Bartkowski – poļu
Bartłomiej – poļu
Bartmański – poļu
Bartołomiejczyk – poļu
Bartoń – poļu
Bartosz – poļu
Bartoszek – poļu
Bartoszewicki – poļu
Bartoszewicz – poļu
Basanowicz – poļu
Baszkiewicz – poļu
Batory – poļu
Batowski – poļu
Bazylewicz – poļu
Bazylewski – poļu
Bazyli – poļu
Benedykciński – poļu