Avoti
  • Placinska, A. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā: ieteikumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. Pdf icon