Avoti
  • Rašmeiere, L. (sast.). Ieteikumi turku personvārdu atveidei latviešu valodā. Projekts. Kons. U. Bērziņš. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997. Pdf icon
  • Šūmane, M. Piezīmes par austrumu vārdiem un tituliem. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 166.–174. lpp. Pdf icon
  • Šūmane, M. Austrumu tautu īpašvārdu struktūra un transkribēšana [īpašvārdi Irānā]. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1969, 199.–207. lpp. Pdf icon