Personvārdi ukraiņu valodā
Бердниченко – ukraiņu
Бережна – ukraiņu
Беца – ukraiņu
Бєлих – ukraiņu
Бєляєва – ukraiņu
Бєлякова – ukraiņu
Бигар – ukraiņu
Бикова – ukraiņu
Бичкова – ukraiņu
Білава – ukraiņu
Біленко – ukraiņu
Біленький – ukraiņu
Білецька – ukraiņu
Білик – ukraiņu
Білоколос – ukraiņu
Білоконюк – ukraiņu
Білорус – ukraiņu
Більчук – ukraiņu
Блажкун – ukraiņu
Блинда – ukraiņu
Богар – ukraiņu
Богдана – ukraiņu