Personvārdi
驷驹 – ķīniešu
– ķīniešu
骥才 – ķīniešu
– ķīniešu
高炽 – ķīniešu
Avoti
  • Staburova, J. Elektronisks izdevums. Ķīniešu personvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019, 1.–87. lpp. Pdf icon
  • Staburova, J. Teorētiskie un praktiskie aspekti. Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006, 5.–71. lpp. Pdf icon
  • Projekts. Ieteikumi ķīniešu personvārdu atveidei latviešu valodā. Kons. I. Forande, Sast. D. Gailīte. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 1997, 1.–16. lpp. Pdf icon