Avoti
  • Šūmane, M. XI–XVI gs. persiešu un arābu dzejnieku vārdi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 11. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1975, 88.–98. lpp. Pdf icon
  • Balode, I. Zviedru īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 284.–342. lpp. Pdf icon
  • Elsberga, S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1985, 100.–115. lpp. Pdf icon