Avoti
  • Remass, S. Spāņu valodas īpašvārdu pareizrakstības normas un praksi salīdzinot. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 5. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Avots, 1969, 186.–193. lpp. Pdf icon
  • Staburova, J. Teorētiskie un praktiskie aspekti. Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006, 5.–71. lpp. Pdf icon
  • Sakse, E. (sast.). Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 1998. Pdf icon
  • Šūmane, M. XI–XVI gs. persiešu un arābu dzejnieku vārdi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 11. laidiens. Rakstu krājums. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1975, 88.–98. lpp. Pdf icon
  • Balode, I. Zviedru īpašvārdu atveide. Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, Red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 284.–342. lpp. Pdf icon
  • Elsberga, S. Zviedru īpašvārdu atveide latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. Rakstu krājums. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1985, 100.–115. lpp. Pdf icon