Takī – arābu
Valoda
arābu
Izruna oriģinālvalodā
Takī
Latviešu valodā
Takī
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Tulkojums/skaidrojums
„ticīgais“
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Takī
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Literatūra
  • Sīkstulis, J. Arābu valodas garo patskaņu atveidošana latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 18. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1982, 59. lpp.