Sīdī – arābu
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Sīdī
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Rakstība angļu (vai franču) valodā
Sidi
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Sīdī
Dzimte
vīriešu
Veids
iesauka
Literatūra
  • Sīkstulis, J. Arābu valodas garo patskaņu atveidošana latviešu valodā. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 18. laidiens. Rakstu krājums. Sast. S. Lagzdiņa. Rīga : Avots, 1982, 60. lpp.