Abderrabuhs – arābu
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Abderrabuhs
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Rakstība angļu (vai franču) valodā
Abd Ar-Rabbuh