Abdelganī – arābu
Valoda
arābu
Izruna oriģinālvalodā
Abd al-Ganī [ȩl]
Latviešu valodā
Abdelganī
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Tulkojums/skaidrojums
„Visbagātākā vergs“
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Abdelgānī
Dzimte
vīriešu
Veids
uzvārds
Rakstība angļu (vai franču) valodā
Abdelghani