Abu Tammams – arābu
Valoda
arābu
Latviešu valodā
Abu Tammams
Dzimte
vīriešu
Veids
nenoteikts
Tulkojums/skaidrojums
IX gs. arābu dzejnieks