Personvārdi arābu valodā
Abdelmenāfs – arābu
Abdelmennāns – arābu
Abdelmūmins – arābu
Abdelmutalibs – arābu
Abdelvadūds – arābu
Abdelvahābs – arābu
Abdelvāhids – arābu
Abdelvalī – arābu
Abdelvāriss – arābu
Abderrabuhs – arābu
Abderrahīms – arābu
Abderrahmāns – arābu
Abderrakībs – arābu
Abderrasūls – arābu
Abderraūfs – arābu
Abderrazāks – arābu